mijn specialismen.

 • Kinderopvang
 • Zorg
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Bredescholen
 • Gemeenten

mijn visie.

Alles wat aandacht en ruimte krijgt groeit!
Een simpele gedachte en het uitgangspunt in mijn manier van werken.

Daarbij gaat het om Balans in de Ontwikkeling die wordt ingezet. Dat kan gaan om een organisatie, een project maar ook een team. Met elkaar de doelen en uitgangspunten bepalen en dan concreet en stapsgewijs S.M.A.R.T. de ontwikkeling inzetten die nodig is.

Op basis van mijn jarenlange ervaring, welke is ondersteund door studie en training, ben ik in staat de beweging in gang te zetten die uw organisatie, project of team nodig heeft.

Daarbij werk ik nauw samen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering in het project of het primaire proces. Zij hebben de beste ideeën en beschikken over de noodzakelijke inhoudelijke kennis. En nog belangrijker is hun kennis van de doelgroep, de mensen, jong of oud, waarvoor gewerkt wordt en waarbij opvang, onderwijs, zorg, hulp of ondersteuning wordt geboden.

mijn aanbod.

Wat kan ik voor u en uw organisatie betekenen.

 • Projectleiding

  Als projectleider of projectmanager zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om een opdracht te vertalen naar een projectstructuur en SMART projectplan met duidelijke doelen.
  lees meer

 • Interim Management

  Er zijn diverse redenen waarom er tijdelijk extern management ingezet moet worden. afhankelijk van de opdracht kan mijn aanpak verschillen. in geval van ziektevervanging zal mijn.
  lees meer

 • Advisering

  Bestuurders, managers en medewerkers hebben meestal een grote betrokkenheid bij hun organisatie en werken vaak al vele jaren samen en bewegen mee met de ontwikkelingen die zich voordoen.
  lees meer

 • Teambegeleiding en coaching

  Bestuurders, managers en medewerkers hebben meestal een grote betrokkenheid bij hun organisatie en werken vaak al vele jaren samen en bewegen mee met.
  lees meer

 • Bemiddeling

  In een organisatie werkt een diversiteit aan mensen met verschillende waarden, referentiekaders en interpretaties. beleving, ideeen en uitgangspunten kunnen soms ver uiteenlopen en.
  lees meer

referenties over mij.

“Kenmerken van Maria Bolt zijn onafhankelijk: Maria is nuchter, ”laat zich door niemand gek maken” en kiest weloverwogen haar eigen mening. Communicatief: Legt gemakkelijk met allerlei verschillende mensen contact, staat open in de wereld. Luisterend en verbindend. Positief en energiek: Staat op een prettige manier in het leven en straalt dit uit. Geinteresseerd en betrokken. Kan veel aan, zowel fysiek als mentaal.”

Rinze Kramer Directeur bestuurder woningstichting Wierden en Borgen

"De kracht van Maria Bolt is het vormgeven en uitwerken van visie, beleid en plannen. Daarbij is zij gericht op samenwerken, verbinden, kansen creëren en benutten, gaan voor kwaliteit, communicatie en inspiratie. Vanuit een ondernemende en analytische manier van werken, gecombineerd met creativiteit en planmatig werken worden gestelde doelen behaald, gaat de energie stromen en wordt de betrokkenheid van allen bij het werk of project vergroot."

Jan Willen van de Kolk Wethouder gemeente Bedum

“Zowel zakelijk [Kids2b] als privé [Waterloobridge Business Club] heb ik Maria leren kennen als een betrouwbare, eerlijke, doortastende en congruente vrouw die geen zoete broodjes verkoopt maar zegt hoe het is. Dit doet ze met alle respect voor de mensen om haar heen, zodat ook kritische woorden goed worden ontvangen. Ik ken haar als een aanpakker/harde werker die een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te doen binnen de mogelijkheden om zaken tot een goed einde te brengen en het beoogde doel te bereiken. Door haar Groningse nuchterheid, levenservaring, enthousiasme, creativiteit en grote netwerk heeft zij haar toegevoegde waarde reeds vele malen bewezen.”

Mr. A.B.G. (Ingrid) Hellinga-Oving Partner, Caraad Belastingadviseurs BV Groningen

"Ik ken Maria sinds onze organisatie in 2006 is gestart. We hebben samengewerkt in het opzetten van Buitenschoolse- en tussenschoolse opvang in onze gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. Daarna is Maria de motor geweest van de samenwerking tussen de kindorganisaties in Noordoost Groningen en de ontwikkeling van de “Kindvoorziening”, de Groninger variant van de integrale kindcentra. Maria maakt nog steeds deel uit van mijn netwerk en voorziet mij van ideeën en adviezen. Ik ken Maria als iemand met een sterke visie, ambitieus en doortastend. Bij het ontwikkelen van ideeën loopt Maria niet om de problemen heen en is ze creatief in het vinden van oplossingen. Ze is sterk in haar communicatie en komt haar afspraken na. Maria is gewoon een prettig mens om mee samen te werken!"

Dick Henderikse Directeur bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

het uitbrengen van een offerte is voor mij maatwerk waarbij ik de nodige zogvuldigheid wil betrachten. Graag ga ik met u in gesprek om te verkennen waar uw vragen liggen zodat ik een passend aanbod kan doen.

Uiteraard kunt u ook bellen voor een verkennend gesprek.